Dorcas heeft meer dan 40 goededoelenwinkels. Daar ontvangen wij gedoneerde goederen, die wij - na controle op kwaliteit – tegen een aantrekkelijke prijs verkopen.

In onze webwinkel vindt u o.a. antiek, keramiek, curiosa, klein zilver en beeldende kunst. De schilderijen worden schoongemaakt, indien nodig in de vernis gezet en eventueel opnieuw ingelijst, vaak gecompleteerd met een korte biografie van de schilder(es).

Ook van andere artikelen zoals zilver en plateel proberen we de herkomst te achterhalen, door te kijken naar jaarletters, meestertekens en kwaliteitsaanduidingen. Regelmatig maken wij gebruik van deskundigen als we zelf de expertise niet hebben.

Omdat de winkel en de website helemaal door vrijwilligers gerund wordt zijn onze prijzen laag.

Met de verkoop steunen we ontwikkelingsprojecten in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Met deze werkwijze dragen wij bij aan het hergebruik van goederen en daarmee aan de verduurzaming van de samenleving, én aan de verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten.

Onze verkoopopbrengst gaat naar Dorcas Aid International waarbij de webshop en meer dan 40 winkels in Nederland zijn aangesloten. Zij besteedt het geld aan acute noodhulp bij onder andere overstromingen, aardbevingen en momenteel ook de bestrijding van corona, en aan langlopende projecten: medische voorlichting en hulp en watervoorziening in Zuid-Soedan, sanitaire voorzieningen in Kenia, landbouwprojecten in Tanzania, scholing in Roemenië, hulp bij het oprichten van bedrijfjes in Oekraïne, om een willekeurige greep te doen. Bij noodhulp en projecten wordt samengewerkt met bekende organisaties als de VN, UNHCR en Oxfam Novib, en met lokale overheden en goed ingevoerde en gerespecteerde instellingen.

In de Dorcas organisatie zetten meer dan 1000 vrijwilligers zich al 40 jaar met enthousiasme in voor de armen in de wereld en voor het milieu.