Definities

  1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  2. Dag: kalenderdag;
  3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden en “huisregels en voorwaarden” van de ondernemer.

Identiteit van de ondernemer

Zoals vernoemd onder “winkel informatie” op de webshop.

Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. De algemene voorwaarden zijn op de webshop zichtbaar te maken.
  2. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheid dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving, alsmede een waarheidsgetrouwe afbeelding van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Wilt u de artikelen eerst bekijken? Dit is mogelijk door een afspraak te maken via het vermelde e-mailadres

De overeenkomst

De overeenkomst komt, langs elektronische weg, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en aanvaardt de daarbij gestelde voorwaarden.

Bestelling

De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de ontvangst en bij de uitvoering van de bestelling. Nadat u, in uw winkelwagen, op bestelling verzenden heeft gedrukt ontvangt u binnen enkele minuten een e-mail waarin wij uw bestelling bevestigen en u, uw bestelling/factuur kunt bekijken. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Zodra we uw bestelling hebben ingepakt ontvangt u van ons een e-mail met verzending van uw bestelling en de track & trace code. Breekbare artikelen zoals keramiek, glas alsmede schilderijen dienen te allen tijde te worden afgehaald. Er is een wettelijke retourtermijn van 14 dagen.

De prijs

De genoemde prijs is vast, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% btw.

Levertijd

Alle artikelen in de webshop zijn aanwezig, behalve de artikelen waar “sold” vermeld staat. Door ons zal minimaal één maal per week actie worden ondernomen om de bestellingen te verwerken en gereed te maken voor verzending. De verzending zal geschieden door PostNL.

Betaling

Via Ideal heeft u de betaling kunnen uitvoeren. Via Mollie krijgen wij dan bericht dat de betaling heeft plaats gevonden en kunnen wij tot verzending over gaan.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende bepalingen

Naast deze algemene voorwaarden van Dorcas winkel Heiloo zijn als toevoeging de “huisregels en voorwaarden” van toepassing voor de webshop

Juni 2021